1939. szeptember 27. szerda

Varsó elesik kétnapi erős tüzérségi tűz és bombatámadások után. 150.000 hadifogoly esik, és becslések szerint 40.000 ember meghalt a városban a harcok során. Hitler a katonai vezetőknek tartott tanácskozáson bejelenti, hogy a nyugatot mihamarabb meg kell támadni, az időpontot is kitűzi, a dátum 1939. november 12. A katonaság részéről vannak ellenzői a támadásnak, de Hitler egyedül dönt. Megalapítja a Reichssicherheitshauptamt-ot, (röv.RSHA) amelynek igazgatója Reinhardt Heydrich lesz, aki vezeti egyben a Gestapo (Politikai titkosrendőrség), a Kripo (Bűnügyi rendőrség) és a Sicherheitsdienst (röv.SD. hírszerző ügynökség) irodáit.