1940. február 15. csütörtök

Északra a Ladoga-tótól Lavajarvi falu közelében a finn csapatok körülzárnak egy szovjet hadtestet és megsemmisítik őket. Zsákmányolnak két tankot, öt löveget, két páncéltörő ágyút, négy tábori konyhát, nyolc teherautót, három géppuskát és számos puskát. A finn parancsnok Mannerheim  kiadja a II. finn hadseregnek a parancsot, hogy este 8 órára hagyják el a Mannerheim vonalat.

  • Erwin Rommel vezérőrnagy átveszi a 7. páncéloshadosztály parancsnokságát.
  • A szovjet csapatok elfoglalják Summa-t.
  • A brit kormánynak válaszképpen Berlinben bejelentik, hogy a kereskedelmi hajók az Északi-tengeren, amelyek brit ellenőrzés alatt hajóznak és fel vannak fegyverezve, azt hadihajónak tekintik. Az U-boot parancsnokok fel vannak hatalmazva, hogy figyelmeztetés nélkül támadják meg a brit felségvizekről érkezőket. Azokat a hajókat is elsüllyesztik, amik cikk-cakkban hajóznak, amikor követik őket.