1940. február 24. szombat

Adolf Hitler jóváhagyja a részletes tervek alapján a francia és németalföldi inváziót. Az OKH már végzett gyakorlatokat a télen, mert elégedetlenek voltak a franciák elleni támadási tervvel,  de Hitler Mansteinnel folytatott február 17-i vacsorája után, miután másnap előadta az Ardenneken átívelő invázió tervét felerősödtek ezek a hangok. 

Hitler már eldöntötte, hogy az A Hadseregcsoport az Ardenneken keresztül fogja megtámadni Franciaországot, Belgiumot, Hollandiát és Luxemburgot. A támadás terve mondhatjuk, hogy már nem a hagyományos alapokon nyugszik, de Manstein azért kikérte Heinz Guderian véleményét, aki lehetségesnek tartotta az Ardenneken átívelő páncélostámadást, és a Maignot vonal megkerülését. A Sárga Terv (Fall Gelb) alapja a páncéloserők előretörése az Ardennekben, akik szétzúzzák a gyengébb középső erőket, majd Calais irányába fordulva Sedannal a főerők elszigetelik a jobbszél ellen támadó szövetségeseket, és a Csatorna felé támadva bekerítik a főhaderőt. Miután az Észak-Franciaországban és Belgiumban állomásozó erőket eliminiálták, az A és B hadseregcsoporthoz a C hadseregcsoport csatlakozva egyszerűen elfoglalja Franciaország egészét.

Manstein terve

  •  Norvégia, Dánia és Svédország külügyminiszterei tanácskozást tartanak Koppenhágában, és kijelentik ismételten semlegességüket, és azt, hogy nem támogatják Finnországot a háborúban. Területükre pedig nem engednek be idegen katonákat, akik segíthetnék a finneket. A brit követ ezt figyelmen kívül hagyva megígéri, hogy 20.000-22.000 Szövetséges katona tud a finnek segítségére sietni, ha igénylik március 5-től.
  • A brit miniszterelnök Chamberlain elítéli Hitler agresszióját, de kijelenti, hogy kész tárgyalni egy másik német kormánnyal.
  • Rómában aláírásra kerül egy német-olasz kereskedelmi egyezmény, amely az olaszok megnövekedett szén igényét hivatott kielégíteni.