1940. június 27. csütörtök

A német csapatok elérik a francia-spanyol határt.  Németország fennhatósága alatt állott ekkor már Franciaország atlanti-óceáni partvidéke, így ezt a hosszú parti szegélyt, egészen a Pireneusoktól a német határig, azontúl a dán, norvég, német partvidékeken keresztül az északi fokig csodálatraméltó gyorsasággal szervezte meg a német hadvezetőség az Anglia elleni háború céljaira. 

  • Az Anglia elleni inváziótól való félelem olyan nagy volt, hogy a különösen angolbarát Pittman szenátor, az amerikai képviselőház külügyi bizottságának elnöke kijelenti: “Az angol kormány leghelyesebben tenné, ha Kanadába költözne, és onnan próbálná organizálni a Németország elleni új háborút. “
  • Románia átengedi Besszarábiát és Észak-Bukovinát a Szovjetuniónak.
  • A Legfelső Honvédelmi Tanács elrendeli a magyar honvédség mozgósítását, és felvonulását a román határszakaszhoz.
  • Magyarország fellép az elcsatolt területeink visszaszerzése érdekében, és ha Románia enged Szovjetuniónak akkor mindenképpen bejelenti az ország az igényeit.