Kezdet – Auftakt

A német páncélosok fejlődését 1933-45 között úgy lehetne jellemezni, mint a súly, a páncélzat és fegyverzet újabb és újabb szintekre emelkedése.

1933-ban Hitler hatalomra jutásakor elindított páncélos haderő fejlesztésének első lépcsőfokaként egy gyakorló jármű megalkotása szerepelt alapszinten, míg tíz évvel később már, igaz csak prototípusként, de a páncélosok csúcspontjaként beszélhetünk a “Maus” nehézpáncélosról. A páncélosok tömege 5 tonnáról 190 tonnára nőtt, ami egy beszédes adat.

A taktika és technika fejlődése hozta magával, hogy mind jobb és jobb, erősebb és erősebb járműveket próbáltak létrehozni, mint az ellenség. Először a Tigris és a Párduc kifejlesztésénél voltak látható jelek, hogy határtalanul nem lehet járműveket fejleszteni, amik megfelelnek minden követelménynek, amivel egy páncélosnak rendelkeznie kell. A technikai és gazdasági határok figyelmet követeltek a harmóniára, hogy egyensúlyban legyen a páncélos mozgathatósága, a páncélzata és a tűzereje.

A nagy meglepetés, ami a német hadvezetést érte 1941 késő őszén, az a T-34-es megjelenése volt a keleti hadszíntéren. Ez a jármű vezette új utakra a német páncélosok fejlesztését, megadva egy teljesen új irányvonalat a háború végéig. Mind a tankok formájában, mind konstrukciójukban óriási változások következtek be, melyek között voltak korukat meghaladó technikai újításokat tartalmazók.

A versailles-i szerződés 1919-ben erősen korlátozta a német haderő fejlesztését, és jelentősen visszavetette a fejlődését az elkövetkezendő évekre, amelynek tulajdonképpen ezt a szerepet is szánták a Szövetségesek vezetői.

1926-ban mégis elkezdődtek titokban a fejlesztések, mezőgazdasági munkagépeknek álcázott páncélosokkal gyakoroltak Kazany közelében a Szovjetunió területén a németek. Egy titkos szerződés keretén belül tehették ezt meg, melyet a szovjetekkel kötöttek.

1933-ban a nemzetiszocialisták hatalomra kerülésével nyíltan felvállalták a páncélosok, és egyéb fegyvernemek fejlesztését. A Panzer I és Panzer II típusú harckocsikat kiképzőnek szánták a későbbi Panzer III és Panzer IV-es közepes harckocsik bevezetését megelőzendően. Bár az előbbi két típus igencsak kezdetlegesnek számított a háború végére, mégis a legnagyobb számban gyártott tankok közé tartoztak.

A közepes harckocsik nagyszámú gyártása kicsit elhúzódott, így a 1939-es lengyelországi bevonuláskor Pz. I és Pz. II harckocsik hatoltak be, és természetesen a Csehszlovákia lerohanásakor (1939. március) lefoglalt 35(t) és 38(t) modellek.

Még a Szovjetunió ellen elindított invázióban is nagyszámú könnyű harckocsi volt szolgálatban, amik nehezen tudták felvenni a harcot az egyre jobban fejlődő szovjet páncélosok ellen. Tűzerő és páncélozottságban jelentősen alulmúlták vetélytársaikat, ez ösztönözte a német hadvezetést technikailag jobban kivitelezett modellek hadrendbe állítására. A Pz. III erősebb páncélzatot, a Pz. IV jobb fegyverzetet kapott 1941 őszén. Majd nemsokára hadrendbe állították a harckocsik egy új generációját a Pz. V. Panthert (Párduc) és Pz. VI. Tiger (Tigris) modelleket, melyek a közepes és nehéz harckocsik fejlődésének komoly lépcsőfokai voltak.

Az idejétmúlt harckocsik, és az ellenséges országok elfogott tankjainak alvázait felhasználva, és azokra nehéz lövegeket szerelve önjáró lövegeket hoztak létre, páncélvadász (Panzerjäger) szerepkörre használva. A Sturmgeschütz tüzérségi rohamlöveg páncélelhárító feladatokat kapott.

A háború második felében a németeknek mind jobb és számban nagyobb páncélos erővel kellett szembeszállniuk, így került kifejlesztésre a nehézpáncélos Tiger VI B avagy a Királytigris (Königstiger) valamint a különböző feladatokra tervezett önjáró páncéltörő lövegek- a Jagdpanzer IV-es (Vadászpáncélos), a Hetzer 38t (Lesvető), a Jagdtiger (Vadásztigris) és a Jagdpanther (Vadászpárduc). Az újonnan kifejlesztett légvédelmi lövegeket Flakpanzer-nak hívták.

Bár a kifejlesztett harckocsik viszonylag jó minőségben lettek legyártva, mennyiségben mindig is alulmaradtak az ellenséges páncélosok számával szemben, így tartós fölényt sohasem tudtak kialakítani a csatatereken.

ZOLI1_3