Az ember harca a gép ellen (Magyar Futár nyomán)

Hogyan küzdik le  a gyalogos katonák a hatalmas harckocsikat?

wehrmacht granatos

Az elvérzett szovjet támadások legnehezebb téli hónapjaiban még az ellenséges országok közvéleménye is csodálattal értesült arról, hogy a vörös hadsereg óriás harckocsija közül , feltűnően sokat – a gépekkel halált megvető bátorsággal szembeszálló, egyes gyalogos katonák, vayg néhány főt számláló kis harccsoportok pusztítottak el. Fiatal gránátosok lovagkeresztet kaptak 8-10-16-20 páncélos közelharcban történt megsemmisítésért…Képsorozatunk ezeknek a páratlan egyéni teljesítményeknek harci módszerét és egyes mozzanatait mutatja be olvasóinknak.

ELSŐ SZABÁLY:

  1. A védtelen szöget és a holt kört keresd!

A támadásba lendült harckocsi ágyúja és gépfegyvere, a páncéltorony és a harckocsi forgása következtében , vízszintes irányban teljes körben tüzelhet, de függőlegesen, le- és felfelé a fegyverek mozgathatósága igen korlátolt, s ezáltal a harckocsi közvetlen közelében már előáll a “védtelen szög” (a) amelyet a páncélos nem tud tűz alá venni. Ennek a szögnek a hegyében kezdődik a holt kör (b) vonala, amelyen belül a kézifegyverrel és gránáttal bátran támadó gyalogos ellen nincs védekezés. Ha a gyalogos erre a közelségre bevárja a támadó acélkolosszust, akkor már a  harckocsi keskeny látónyílásából sem tudják tevékenységét megfigyelni…

holt kör MF

 

2. A harckocsi sebezhető pontjai: 

A – aránylag könnyen üti át a légi bomba a fedőpáncélt

B – rendkívül érzékeny az erős aknák robbanására a páncélos alsó fala

C – akna, kézigránátköteg súlyosan megrombolhatják a lánckerekeket

D – a futóláncot

E – az acél látózárat

F – a páncéltorony érzékeny szerelési pontjait

G – és a gyöngén védett motort…

gyenge pontok

 

 

3. Diszkosz dobók előre!

Különösen meglepő páncélostámadásnál, – a kiválóan begyakorolt diszkoszaknadobó katonák csodálatos pontossággal hajítják kerek és lapos aknáikat a futólánc szerkezetére, a toronyra és a motorház gyöngébb részeire…

diszkoszdobó

 

 

4. A megvakított páncélóriás

A ködgránát fontos fegyver a harckocsi elleni közelharcban. Az ügyes gránátvetők sűrű, földbarna füstbe burkolják a páncélost s harcos társaik a legkülönbözőbb robbantóanyagokkal “feltörik” a harckocsi testét. Tömegtámadásoknál valóságos ködfalakkal szigetelik el egymástól a felvonuló harckocsikat, hogy ne tudjanak egymásnak segíteni. A ködfal mögött azután megkezdődik az elkeseredett közelharc az ember és a gép között…

New Doc 5_4_resized

 

5. Az egérfogó!

Keskeny úttesteken, átjárókon, utcai harcban hídfeljáróknál állítják fel az egérfogót. A fedezékbe vonult gránátos az úttest másik oldaláról, hosszú zsinegen pontosan a futólánc alá húzza az aknát.

New Doc 5_6_resized

 

 

6. A szovjet harckocsi tetején!

Egy vakmerő gránátos, aki már a páncélos tetejére ugrott, vasrúddal veri szét a finom csapágyon forgatható géppuskát…

 

rongálás

 

 

7. A közelharc magasiskolája: a páncéltorony lerobbantása!

Vasidegekkel és határtalan bátorsággal dolgozik a páncélosra kapaszkodott gránátos. A tányéraknát a torony és a tetőpáncélzat közé szorítja, de abban a pillanatban már ugrik s fedezéket keres, mert veszedelmesen rövid az idő a robbanásig.

páncéltorony lerobb

 

8. …Csak néhány másodperc s a többtonnás forgótorony a levegőbe repül, mint vihartól elsodort könnyű játékszer…

A szovjet harckocsik százait pusztították már el a német gránátosok evvel a legmagasabb kiképzettséget követelő módszernek a bravúros alkalmazásával. A szaktudáshoz természetesen egyéb is kell, szinte emberfeletti bátorság…

 

lerobbant

 

9. Az utolsó lehetőség 

A páncéltörő fegyverek nélkül a harcvonalba betört katona, kézigránátot lök az acélszörny ágyúcsövébe. A robbanás harcképtelenné tette a páncélost.

ágyúcsőbe bele

 

 

Forrás: Magyar Futár 1943. április 21.

 

Kilőtt KV-1 tank Brjanszknál 1941-ben.

Kilőtt KV-1 tank Brjanszknál 1941-ben.

 

Moszkva környékén egy égő T-34 páncélos

Moszkva környékén egy égő T-34 páncélos

Szétrobbant torony nélküli T-34

Szétrobbant torony nélküli T-34