Harctéri jelentés – 1944.3.17.

Harctéri jelentés

Carius Lt.
2./Sch.Pz.Abt.502.

1944.03.17. Szovjetunió

1944. március 17-én 9 órakor megkezdődik a tüzérségi előkészítése az általunk elvárt nagy szovjet offenzívának.
Egyetlen súlypont sem volt észrevehető. Az én két Tigrisem a 162. gránátos hadosztály tartalékaként állt 1 km-re nyugatra Chundinurk-tól. Fél tízkor csatlakozott hozzánk még 10 ember, majd érkezett egy 3,7 cm Flak egy 12 t nehéz vontató által kicsit távolabbra tőlünk, 20-30 emberrel egy sorban fegyverek nélkül a pergőtűz alatt.
Egyiküket megkédeztem, hogy a romok felől jöttek-e, – ahogy én hallottam,- mivelhogy mindkét rom és a major elhagyásra és megsemmisítésre volt ítélve általunk.
Felülről a későbbiekben nem érkezett már parancs, mivel a vezetékek megsérültek, vagy megsemmisültek a tüzérségi tűzben.

Így a majorig elvezettem a harckocsimat, és segítettem egy másik kocsinak, hogy ki tudjon még menekíteni onnan még amit lehet.
Odaérve rögtön megállapítottam, hogy az ellenséges zászlóaljak északra a vasúti töltéstől állnak, és egy páncélos délkeletre tart a gyermekotthon felé. További öt T-34-es gyors iramban haladt északi irányba.Elhárító fegyver nem állt több a rendelkezésünkre, a rohamlövegeink pedig elmentek.
A jobb oldali szárnyunkon géppuska volt csak, ami a Feldhernhalle hadosztállyal itt maradt, akiknek késő délelőtt sikerült újra a tüzet viszonozniuk.
A T-34-es aki délen az óvoda felé tartott észrevett minket és gyorsan irányt változtatott felénk, miután megelőzött minket Lembitu irányában, de ahogy közelebb ért kilőttük.

Az 5 db T-34-es akik a vasúti sínekkel egy irányba haladtak néhány perc alatt a vasúti töltésen lévő 5 Pak-kal együtt megsemmisítésre kerültek. A tervek szerint az orosz gyalogság nagy része megsemmisült, és elértük a régi (H.K.L.=Hauptkampflinie) fő harcvonalat a romoknál.
A majort és a romokat a sötétség beálltáig ellenségmentesen tartottuk és berendezkedtünk az ellenséges támadások ellen.
10.30-kor már jelentettem v.Schiller főhadnagynak, hogy a gyalogság már nincsen ott.Ez a jelentés ezután tévesen lett továbbítva, mindaddig, míg 17 órakor át nem mentem a gyermekotthonba az ezred parancsnokságra és kértem, hogy néhány embert gyűjtsenek, akiket a régi kiindulóponthoz vezényelnek majd.
13.40-kor a szovjetek újból támadásba lendültek, ezúttal zászlóaljanként páncélos támogatással, és egy félórás tüzérségi előkészítés után. A fő harcvonalat a páncélosaimmal tartottuk (egy harmadik harckocsi 11-kor lett hozzánk vezényelve) és az ellenséget visszaszorítottuk, akik súlyos veszteségeket szenvedtek el. 5 darab T-34 és 1 darab Kw I harckocsi lett megsemmisítve. A tüzérségünk nem támogatott engem.
15.15-kor a szovjetek ezredei ismételten készen álltak a harcra, délre a vasúti töltéstől Lembitunál. Mivel a muníciónk éppenhogy elég volt, és mivel további támadásokkal kellett számolnom, hagytam, hogy v.Schiller főhadnagy a tüzérség által egy zárótüzet képezzen Lembitunál. A tüzelés 20 perc múlva kezdődött, és olyan jól sikerült, hogy az ellenség készültségi állásait teljesen megsemmisítette. A szovjetek 16.15-kor ismételten zászlóaljanként páncélostámogatással próbáltak meg visszatámadni, és minden körülmény ellenére elfoglalni a kiindulópontokat.
17 órakor ismételten, az ellenség nagy veszteségeivel sikerült visszaverni a támadást.Az oroszok semmit sem értek el.

3 további T-34-es lőttem ki.Ezután a sikertelen szovjet támadás után azért két Tigrisemet otthagytam, és elmentem az ezred parancsnokságra.
18 órakor ismételten v.Schiller-től kaptam parancsokat, aki követelte, hogy a romok legyenek teljesen elfoglalva részünkről.Tanulva a reggeli disznóságból, néhány embert én magam összegyűjtöttem.
Ez egy kis ideig eltartott, így sötétben kellett a közelharccsapatot biztonságosan a romoktól 200 méterre eljuttatnom. A majornál csak 1 Tigris maradt.
21 órakor 10 katona érkezett ide, akik berendezkedtek a majorban. További 25 katona pedig egy védelmi vonalat képezve állt fel a Pirtsu-Auvere úton. A szovjetek az éj folyamán nem támadtak többet, így minden ellenállás nélkül elfoglaltam a két romot.
21.30-kor visszamentem a kiindulási ponthoz, hogy feltöltsem a készleteimet, majd éjfélkor a két Tigrist elküldtem tartaléknak a gyermekotthonhoz. Az éj folyamán nem kellett bevetnem őket.

Megsemmisítve: 14 T-34; 1 KW I;5 PAK 7,62 cm

(Az eredetiből fordítva) Tiger in Schlamm

Otto Carius életéről szeretnél tudni kattints a szövegre

tigris