Korlátlan tér, korlátlan lehetőség

A Signal jelenti – 1942. május

A tengeralattjárók teljesen megváltoztatták a tengeri hadviselés módjait. A páncélos hadseregek harcbavetése ugyanezt eredményezte a szárazföldi hadviselésben is. A Signal a páncélos harcmodor kialakulásának történetét vázolja az alábbi beszámolóban.

signal

 

A mai páncélos őse a múlt világháború szülötte. Az akár tömegesen bevetett gyalogság és a tüzérség is leggyakrabban nem tudta áttörni az ellenség mélyebben tagolt védelmi vonalait.Ahol ők nem tudtak előrejutni ott kezdődött a páncélos feladata: olyan meglepő gyorsasággal tört előre, hogy az ellenségnek nem maradt ideje tartalékai bevetésére.A háború utáni időkben az új fegyvert számos technikai újítással tökéletesítették. Elsősorban sebessége növekedett, ugyanakkor azonban egyre nagyobb terepnehézségek is lehetővé vált. A páncélkocsik nehézfegyvereket kaptak, páncélzatuk is számottevőbb lett. Természetesen taktikai és stratégiai alkalmazásuknak lehetősége is arányosan növekedett a technikai újításokkal. A német páncélos fegyvernem a lengyel hadjárat idején szerezte meg a szükséges gyakorlati tapasztalatokat. A francia hadjárat során a páncélosok már a Maignot-vonalat törték át, de kierőszakolták az áttörést először csak Abbevilleig, majd egészen a spanyol határig is. Ebben a hadjáratban született meg tulajdonképpen az új páncélos harcmodor.

wehrmacht granatos

 

A német gránátos a páncélosok barátja

(PK Jäger felvétele)

 

A szovjetszakértők már akkor is a legéberebb figyelemmel tanulmányozták az újfajta támadási taktikát. Azóta kiderült, hogy teljesen magukévá tették ezt a fajta harcmodort, és és páncélosaikat is ennek alapján képezték is ki. Azonban a német szakértők sem maradtak tétlenek: tovább kutatták a jól bevált fegyvernem fejlődési lehetőségeinek útját. Változtatásokat eszközöltek a szervezésben, a harci alakzatok és a támadóeljárások kivitelezésében is.

légifelvétel páncélosok

A légifelvételen jól láthatók a mezőn támadó páncélosok

A keleti hadszíntér páncéloscsatái arányaiban teljesen eltérnek a szárazföldi hadviselés megszokott kereteitől. Rövid hetek alatt olyan kiterjedésű területeket hódítottak meg, amelyek nagyságban egy-egy európai állam területének is beilletek volna. A technika fejlődése megváltoztatta sok tekintetben a tér fogalmát is. Nem állítjuk azt, hogy a technika legyőzte volna a teret, – mindenesetre a páncélos számára ma már korlátlan lehetőséget jelent a térség!

Speer

 

A fegyverügyi miniszter Albert Speer úton egy PzKpfw. VI.

toronynélküli próbaverziójával

 

A német páncélosok rövid története (magyar hanggal)