TÁVIRAT harckocsi kilövésének tárgyában – Öt hold földért

1944-ben a Magyar Királyi Honvédség is kapott a német gyártású páncélöklöket, amik a raktáron levő régebbi típust takarták, az úgynevezett  Panzerfaust 30M páncélromboló fegyvert. Magyarországon Kis páncélökölként került aztán katonáink kezébe, és a későbbiekben itthon is gyártották hasonló kialakítással.

Az előretörő ellenség tudatában, és a katonák motívációjának növelése érdekében a páncélosok kilövését öt holdnyi föld adományozásával próbálták meg honorálni a bátor magyar katonáknak. Ennek bizonyítékaként következzék egy eredeti irat 1944-ből.

Kis lőtávolsága miatt használata óriási bátorságot igényelt használójától.

Kis lőtávolsága miatt használata óriási bátorságot igényelt használójától.

 

Távirat

Hadműveleti szám: 1288/1.hgy.IV.d.44.XI.16.

A M.Hr. 29./400-Elnökség-1944. sz. körrendelete értelmében: jelentem, hogy Csunderlik Béla 2.hgyv.zlj. árkász szakaszába tartozó honvéd,

született:xxxxxxxxxxxxxx anyja neve:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx azonossági száma: 4552-20-2045, a Szolyva melletti harcokban megfigyelhetetlen jelzésű felderítő típusú orosz harckocsit kis páncélököllel megsemmisített.

A fegyvertény leírása: 44.x.24-én a 2.hgyv. zlj. Szolyva községben harcolt, 13 h tájban a Dolha felé vezető úton négy orosz ismeretlen típusú felderítő harckocsi tört be a községbe. A szolyva-i országzászló tér dolha-i útbejáratánál egy épület kapujában helyezkedett el a  páncélromboló járőr. Csunderlik honvéd a másodikként jövő harckocsit célozta meg páncélöklével a lövés talált.

A fegyvertényt igazolja: Havasi János zls., szakaszparancsnok és Dr. Toronyi Imre fhdgy., aloszt.pk.

Csunderlik honvéd földjuttatást kér. Állandó tartózkodási helye: Bárcza, Abaújtorma vm. A földingatlan juttatását Bárcza községben kéri. Az ingatlant Csunderlik Béla néven kéri telekkönyvezni. Katonai szolgálatra való tekintettel a földet Csunderlik Jánosnak, lakik Bárczán kéri birtokba adni.Tp.:F-779.44.XI.16. Borsos Balázs szds. 2.hgyv.zlj.pk. D.pk.záradéka: A lefolytatott bizonyító eljárás alapján a harccselekmény megtörténtét igazolom.

Forrás: Hadtörténeti Intézet (Sz.Norbert által)

távirat

 

Az eredeti okmány